ThemeSyntaxError
Vào giỏ hàng
 • TOPPING

  TOPPING

  Sweetie 3,000₫
 • SODA VẢI

  SODA VẢI

  Sweetie 14,000₫
 • CHOCO MINT ĐÁ XAY

  CHOCO MINT ĐÁ XAY

  Sweetie 25,000₫
 • CHOCO ĐÁ XAY

  CHOCO ĐÁ XAY

  Sweetie 25,000₫
 • Dâu đá xay

  Dâu đá xay

  Sweetie 19,000₫
 • VẢI ĐÁ XAY

  VẢI ĐÁ XAY

  Sweetie 19,000₫
 • SODA DÂU

  SODA DÂU

  Sweetie 14,000₫