ThemeSyntaxError
Vào giỏ hàng
 • Café đá xay

  Café đá xay

  Sweetie 42,000₫
 • CHOCO ĐÁ XAY

  CHOCO ĐÁ XAY

  Sweetie 25,000₫
 • CHOCO MINT ĐÁ XAY

  CHOCO MINT ĐÁ XAY

  Sweetie 25,000₫
 • Đào đá xay

  Đào đá xay

  Sweetie 39,000₫
 • Dâu đá xay

  Dâu đá xay

  Sweetie 19,000₫
 • Matcha đá xay

  Matcha đá xay

  Sweetie 42,000₫
 • Nho đen đá xay

  Nho đen đá xay

  Sweetie 39,000₫